Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
tecnoNucleo
by ALOZEAU + EDU COMELLES
audio
eye 1,122
favorite 0
comment 0
Alozeau: procesament digital Edu Comelles: grabacions de camp Projecte iniciat a partir d'un intercambi d'arxius sonors recíproc. El resultat es un conjunt de composicions on paisatges sonors a l'oest de greenwich s'entremesclen amb procesaments digitals propers al treball d'Alozeau, enmascarant la realitat viscuda, l'entorn y el context de les grabacions d' Edu Comelles.